Náš stálý pracovní tým
tvoří více než dvě desítky patřičně odborně způsobilých zaměstnanců. 

O NÁS

Společnost PLYNSTAV, s.r.o., byla založena v roce 1992 p. Leošem Zdražilem privatizací stavebního střediska Severomoravských plynáren Ostrava, závodu Nový Jičín.

Od roku 2012 se pak postupně stala součástí skupiny Gascontrol Group se sídlem v Havířově.

Sídlo a hlavní technické zázemí společnosti se nachází na okraji města Nového Jičína, na adrese Beskydská 66 v místní části Žilina.

Od počátku se naše společnost specializuje především na výstavbu, opravy a rekonstrukce plynovodních sítí v tlakových hladinách NTL a STL. Patříme mezi stálé technické partnery nejvýznamnějšího provozovatele plynárenské sítě v ČR, společnosti GasNet, s.r.o., pro kterou zajišťujeme kromě výstavby a rekonstrukcí plynovodních sítí také poruchovou službu.

Stavební zakázky realizujeme komplexně, tzn. provádíme jak zemní a stavební práce, tak veškeré montážní práce, včetně nutného technicko – administrativního zajištění.

NAŠE VIZE

„Společně umíme hodně a jsme TOP ve svém oboru.“

NAŠE POSLÁNÍ

Realizujeme stavby plynovodních sítí ve špičkové kvalitě, umíme zhotovit také vodovody, kanalizace a teplovody.

zemní práce - rekonstrukce plynovodu Nový Jičín

Podporujeme tyto dobročinné a sportovní organizace:

Naše společnost je součástí skupiny GASCONTROL GROUP.

Tato skupina sdružuje desítku firem, které se specializují na výrobu, dodávky a servis technologií, komponentů pro energetiku a průmysl, dále pak na výrobu plastů.